KILPAILUN SÄÄNNÖT

Laadittu17.3.2017

Järjestäjä

Ranuan Seudun Matkailu Oy
Ranuan eläinpuisto
Rovaniementie 29
97700 Ranua
ranuan.zoo(at)ranua.fi
Puh. 040 517 7436


Osallistumisoikeus


Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Alle 18-vuotias osallistuu huoltajansa luvalla ja yhteystiedoilla. Osallistumista ei ole rajoitettu.

Kilpailuaika


Kilpailuaika on 20.03.2017-31.08.2017.

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan Ranuan eläinpuiston nettisivuilla osoitteessa www.ranuazoo.com/kilpailu tai täyttämällä paperinen kilpailulomake kilpailun voimassaoloaikana.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen


Eläintenhoitajien raati valitsee parhaan ehdotuksen jääkarhunpennun nimeksi. Voittaja saa kahden vuorokauden perhemajoituspaketin Ranuan eläinpuiston Lomakylä Gulo Guloon sekä viettää puoli päivää jääkarhuista huolehtivien eläintenhoitajien mukana seuraamassa jääkarhuja ja niiden hoitamista. Palkinnon arvo on n. 800 €.
Voittajan nimi voidaan julkaista Ranuan eläinpuiston nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa muodossa Etunimi Sukunimen ensimmäinen kirjain (esim. Matti M.). Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Palkinnot arvotaan viimeistään 4.9.2017.
Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajia ei tavoiteta 30.9.2017 mennessä, lunastamattomia palkintoja ei korvata.


Järjestäjän vastuu

Ranuan Seudun Matkailu Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Arvontaan osallistujat vapauttavat Ranuan Seudun Matkailu Oy:n sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista nettiosallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen/kilpailukuponkiin jätetyistä tiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa.
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Ranuan Seudun Matkailu Oy:lle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Muut ehdot


Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Ranuan Seudun Matkailu Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien Ranuan Seudun Matkailu Oy:stä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöohjeita. Tällaiset palvelut eivät liity kilpailuun eivätkä suosittele sitä millään tavalla. Osallistuja antaa tietonsa järjestäjän käyttöön.
Ranuan Seudun Matkailu Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 17.3.2017

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
 
Henkilötietolaki (523/1999) 10. § ja 24. §

Rekisterin pitäjä
Ranuan Seudun Matkailu Oy 
Ranuan eläinpuisto
 
Rovaniementie 29
 97700 Ranua
ranuan.zoo(at)ranua.fi
Puh. 040 517 7436

Yhteyshenkilö

Ranuan Seudun Matkailu Oy

Tommi Hinno

Rovaniementie 29

97700 Ranua

tommi.hinno(at)ranua.fi

Puh. 040 517 7436

Rekisterin nimi

Ranuan eläinpuiston markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus

Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tiedot markkinointiluvista tai -kielloista.

Tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin käyttöoikeus

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Ranuan Seudun Matkailu Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.


Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Kiellon voi lisätä tai poistaa milloin vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen rekisterinpitäjälle.